Q : การดื่มน้ำร้อน, น้ำขิง และพริก ช่วยป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

A :

การดื่มน้ำร้อนไม่ได้ป้องกันโควิด-19 แต่การดื่มน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายและควรเป็นน้ำสะอาด ส่วนขิงกับพริกยังไม่มีผลการวิจัยว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้