Q : เชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ติดกับสิ่งของต่าง ๆ ได้นานเท่าไหร่

A :

ปกติไวรัสต้องอยู่ในเซลล์ร่างกายของคนหรือสัตว์ แต่หากอยู่ในสภาพแวดล้อมนอกร่างกายคนมันจะบอบบางและอ่อนแอลง รวมถึงไวรัส COVID-19

  • หากอยู่ในอากาศ เป็นน้ำมูก เสมหะ น้ำลาย น้ำตา อยู่ได้ 5 นาที
  • หากอยู่บนพื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู อยู่ได้ 7 – 8 ชั่วโมง
  • หากอยู่ในผ้า หรือทิชชู่ อยู่ได้ 8 – 12 ชั่วโมง
  • หากอยู่บนโต๊ะพื้นเรียบ อยู่ได้ 24 – 48 ชั่วโมง
  • หากอยู่ในน้ำ อยู่ได้ 4 วัน
  • หากอยู่ในตู้เย็นหรือที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส อาจอยู่ได้ถึง 1 เดือน

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค https://www.facebook.com/BureauofEpidemiology/posts/2702370343192366