Q : สำหรับผู้ตั้งครรภ์ที่รู้สึกร่างกายอ่อนแอ หรือคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่ สามารถรับประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกัน COVID-19 ได้หรือไม่ ?

A :

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนรับประทานยาใด ๆ ทุกชนิด เพราะยาเกือบทุกตัวจะผ่านไปสู่เด็กหรือมีผลผ่านน้ำนม ซึ่งปกติฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้หวัด ไอ เจ็บคอ แต่ในส่วนของ COVID-19 นั้น ยังอยู่ในช่วงของการทดลอง ซึ่งยังไม่มีผลการวิจัยมายืนยัน นอกจากนี้ก็ควรศึกษาคำเตือนข้างฉลากและปรึกษาแพทย์

 

ข้อมูลโดย : พญ.วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย แพทย์ประจำสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์