Q : เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเหนียวเหนอะหนะ เมื่อใช้ล้างมือแล้วรู้สึกไม่สะอาด เกิดจากสาเหตุใด ?

A :

การทำเจลแอลกอฮอล์มีหลายสูตร มีสารประกอบหลายชนิดที่นำมาใช้แตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อ ซึ่งบางครั้งมีการนำสารที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกเหนียวมาใช้ แต่ส่วนใหญ่ใช้สารโพลีในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนัง แนะนำว่าให้ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง

 

ข้อมูลโดย : รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย