Q : ส้มตำ ยำต่าง ๆ หรือผักที่ยังไม่ปรุงสุก ควรรับประทานหรือไม่ ? ในช่วง COVID-19

A :

ควรสังเกตวิธีการทำของผู้ขายว่ามีความสะอาดถูกสุขลักษณะหรือไม่ ? มีการไอ-จามหรือไม่ ? หากเป็นอาหารที่ไม่ปรุงสุกก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้

 

ข้อมูลโดย : นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก