Q : วิธีดูแลสุขภาพจิต จากปัญหาด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน มีวิธีใดบ้าง ? และทำอย่างไร ?

A :

แนะนำให้สำรวจตัวเองก่อนว่ารู้สึกตึงเครียดเพราะอะไร ? รู้สึกวิตกกังวลเพราะอะไร ? แล้วบันทึกเป็นข้อ ๆ เพื่อจะได้รู้สาเหตุที่มาของความเครียดนั้น ๆ จากนั้นให้แยกประเภทว่าสิ่งที่ไหนที่เราควบคุมได้ สิ่งไหนที่เราควบคุมไม่ได้ ซึ่งจะนำมาสู่วิธีการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

 

ข้อมูลโดย : ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย