Q : มีมาตรการอย่างไร ? ในการดูแลความสะอาดของพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพมหานคร

A :

ทางกรุงเทพมหานครได้มีการเริ่มมาตรการดูแลความสะอาดมาตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ยังไม่รุนแรงนัก เนื่องจากเล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดของเชื้ออาจมีอัตราที่สูงขึ้น โดยมีการทำความสะอาดบริเวณป้ายรถเมล์ BTS หรือพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาในแต่ละวัน พนักงานเก็บขยะและพนักงานดูแลความสะอาดทำงานค่อนข้างหนัก จึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดด้วย โดยเฉพาะการทิ้งหน้ากากอนามัย ควรทิ้งให้ถูกที่และเหมาะสม

 

ข้อมูลโดย : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร