Q : ผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็น COVID-19 ควรใช้หน้ากากผ้าแบบไหน ?

A :

สามารถใช้หน้ากากผ้าแบบตัดเย็บเองได้ แต่ควรมี 3 ชั้น คือ

  • ชั้นนอก ควรใช้ผ้าที่สามารถกันน้ำได้ เช่น ผ้าไมโคร
  • ชั้นกลาง ควรใช้ผ้าที่ระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้ามัสลิน ผ้าฝ้าย
  • ชั้นใน ควรมีช่องที่สามารถใส่กระดาษกรอง เพื่อนำมาใช้ได้หลายครั้ง

ทั้งนี้อาจสวมหน้ากากผ้าคู่กับหน้ากากอนามัยก็ได้

 

ข้อมูลโดย : ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์