Q : Face shield แบบทำเอง ควรมีหน้ากว้างเท่าไหร่ ?

A :

ประมาณ 180 องศา หรือ 1 ใน 3 ของวงกลม ซึ่งควรจะมีพื้นที่คุมลงมาถึงใต้คาง ถึงจะเป็น Face shield ที่ได้มาตรฐาน

 

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์