Q : หากพาบุตรหลานไปห้างสรรพสินค้า มีข้อควรระวังเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 จากรถเข็นอย่างไร ?

A :

หากเป็นรถเข็นส่วนตัวที่ผู้ปกครองเตรียมไปใช้กับบุตรหลาน ควรรักษาความสะอาด หมั่นซักล้างเบาะนั่งและผึ่งแดดให้แห้ง ทั้งนี้ให้ระมัดระวังผู้คนที่อาจจะเข้ามาสัมผัสตัวเด็กและนำเชื้อมาติดเด็กได้

 

ข้อมูลโดย : รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์