Q : “ซากเชื้อ” คืออะไร ? สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วย COVID-19 อย่างไร ?

A :

ไวรัสเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งมีสารพันธุกรรมแบบสายเดียว หรือ RNA ไม่มีเยื่อบุผนัง แต่มีชั้นไขมันเคลือบด้านนอกสุด หากไวรัสยังไม่ตายก็สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของมนุษย์และแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว ประมาณ 3 วัน หลังจากนั้น ร่างกายมนุษย์จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาต่อสู้ ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 7 วัน กว่าที่ไวรัสจะตาย รวมถึงต้องมีภูมิต้านทานของร่างกายที่มากพอจะต่อสู้กับไวรัสด้วย ทางการแพทย์จึงใช้ยาในการช่วยระงับการเติบโตของไวรัส โดยการจัดการของเม็ดเลือดขาว เพื่อไม่ให้ไวรัสทำลายปอด ซึ่งยาจะสามารถทำลายไวรัสได้ แต่สารพันธุกรรม หรือ RNA นั้น อาจยังตกค้างอยู่ในร่างกายได้ถึง 26 – 27 วัน ทำให้เกิดการตรวจพบ “ซากเชื้อ” ซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้

 

ข้อมูลโดย : ศ.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย