Q : “การสูญเสียการได้กลิ่น” เกิดจากสาเหตุใด ?

A :

อาจมีการอักเสบบริเวณด้านบนของจมูก ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้รับกลิ่นและมีปลายประสาทเชื่อมต่อกับสมอง ทำให้มีอาการบวมหรืออักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการ “สูญเสียการได้กลิ่น” ทั้งนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ซึ่งหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ การรับกลิ่นจะกลับมาเป็นปกติ

 

ข้อมูลโดย : ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ