Q : มีวิธีการอย่างไร ? ในการติดต่อหรือลงทะเบียนโครงการทันตแพทย์จิตอาสา

A :

โครงการทันตแพทย์จิตอาสา โดยทันตแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมด้วยกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์และอาจารย์ทันตแพทย์ ที่จะช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับฟันในเบื้องต้น ให้บริการผ่าน Line : หมอฟันไทยสู้ภัย COVID ติดต่อผ่านช่องทาง Line @dentcovid ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

 

ข้อมูลโดย : ทพ.กฤษณะ พลอยบุษย์ แอดมินเพจใกล้หมอฟัน