Q : จะมีวิธีการอย่างไร ? ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 หากต้องดื่มน้ำจากตู้หยอดเหรียญ

A :

ในช่วงนี้ แนะนำให้ดื่มน้ำจากภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดและมีการรับรองจาก อย. แต่หากมีความจำเป็นในการดื่มน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ควรสังเกตคำแนะนำหรือผลการทดสอบคุณภาพน้ำที่ติดอยู่กับตู้หยอดเหรียญนั้น ๆ ด้วยว่าได้ทำตามมาตรฐานหรือไม่ มีการทดสอบคุณภาพน้ำดื่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริโภค

 

ข้อมูลโดย : พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย