จากการระบาดของ COVID-19 และแนวโน้มการแพร่ระบาดที่อาจมีมากขึ้น​ ThaiPBS จึงได้ดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์​ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้​ทุกท่านมีความมั่นใจ​ในการใช้อาคารสถานที่และมีความปลอดภัยมากขึ้น​ โดยมีการจัดการมาตรการดังนี้

- กำหนดจุดคัดกรองการตรวจวัด​ไข้ไว้ 5จุด คือ​ อาคาร A ชั้น 1​ อาคาร ​B ชั้น 1(สถานี​ประชาชน)​ อาคารจอดรถชั้น 2​ อาคารจอดรถชั้น 1 (หน้าห้องอาหาร)​ และอาคาร D ชั้น 1 (หน้าลิฟท์​และทางเข้า Theater)​
- กั้นทางเดิน​บริเวณ​ทางเชื่อมอาคาร (สามารถเข้าอาคารผ่านทางจุดคัดกรองที่กำหนดเท่านั้น)
- ลิฟต์​โดยสาร ​สามารถเข้าใช้ได้คราวละไม่เกิน 4 คน โดยขอให้ยืนในจุดที่กำหนด​หันหน้าเข้าผนังเก็บมือแขนแนบลำตัว​งดการสัมผัสให้มากที่สุดและงดการสนทนาภายในลิฟต์
- การใช้โรงอาหาร​ ได้จัดที่นั่งรับประทาน​อาหารโดยเว้นระยะการนั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร​ เพื่อลดการสัมผัส
- เปิดประตู เพื่อให้อากาศมีการถ่ายเท