กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเท้า รวมถึงพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดศรีสมรัตน์ (ตลาดย่อยโซนขายสัตว์เลี้ยง) เขตจตุจักร กทม. โดยบรรดาผู้ค้าภายในตลาดได้ให้ความร่วมมือเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการระบาดของโรคตามคำแนะนำของสัตวแพทย์และร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ซึ่งผู้ร่วมปฎิบัติการที่มีความเสี่ยงจะสวมชุด ถุงมือและหน้ากากป้องกันเชื้อโรคในระหว่างดำเนินการ ตามแผนป้องกันการกำจัดโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19