รถไฟฟ้าบีทีเอส ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ บีทีเอสได้จัดแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อโรคให้ผู้โดยสารใช้ทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ บริเวณโต๊ะตรวจการทั้ง 2 ฝั่ง ของทุกสถานี