บรรยากาศที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว สถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจมาท่องเที่ยว แต่เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลงอย่างมาก หลังจากรัฐบาลมีการสั่งปิดหลายสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด