กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมให้อาสาสมัครและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำหน้ากากผ้าด้วยตนเอง เพื่อนำกลับไปให้ครอบครัวและแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ต้องการ