ภาพบรรยากาศที่องค์การเภสัชกรรมเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่มารอคิวซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ซึ่งคิวได้เต็มครบ 700 คิว ก่อนเวลา 08.00 น. เนื่องจากเป็นการจำหน่ายวันสุดท้าย ก่อนที่จะโอนการจำหน่ายให้ไปเป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะจำหน่ายเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ในระบบออนไลน์แทน