วุฒิสภาและคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม เดินทางมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ หัวลำโพง ซึ่งมีผู้โดยสารและผู้คนสัญจรไปมาคับคั่งตลอดวัน เพื่อแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่สามารถใช้แล้วนำไปซักและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ให้แก่คนเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว