วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ร่วมรณรงค์ป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว และบริการแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่าง ๆ ทั่ววัด