ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการรณรงค์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกัน COVID-19 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคยังคงแพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก จนทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องมีมาตรการคุมเข้มการคัดกรอง เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก ต้องมีการป้องกันที่ตนเองที่ดี ซึ่งสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง ถือเป็นขนส่งสาธารณะที่เป็นแหล่งรวมของประชาชนจากทุกพื้นที่ทุกภาคของประเทศ จึงต้องเน้นย้ำความสำคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ