กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชน จำนวน 100,000 ชั้น โดยจะมีจุดแจกที่อาคารกรมต่างๆ จำนวน 9 กรม มีประชาชนมาเข้าคิวรับหน้ากากอนามัยกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ระหว่างรอคิวรับหน้ากากอรามัย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกวิธีแก่ประชาชน พร้อมย้ำห้ามเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาเข้าคิวรับหน้ากากอนามัยเด็ดขาด