ไทยพีบีเอส รวบรวมแบรนด์ที่สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยพร้อมใจเปลี่ยน Logo หรือ ตราสินค้าให้มีลักษณะของการเว้นระยะห่าง เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมประชาชนให้ร่วมใจกันลดการสัมผัสอย่างใกล้ชิดในสถานการณ์โควิด-19