ภายหลังจาก พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกมาตรการปิดห้างสรรพสินค้าบางส่วนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เหลือแค่การเปิดให้บริการในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตและบริการซื้อกลับบ้านในส่วนของร้านอาหารเท่านั้น ทำให้บรรยากาศบนท้องถนนและขนส่งสาธารณะเงียบเหงาไปด้วย รถยนต์ที่เคยมีมากจนทำให้การจราจรติดขัด กลับบางตาลงอย่างเห็นได้ชัด