ภาพบรรยากาศจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ใต้สะพานภูมิพล ซึ่งมีขึ้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจยานพาหนะของประชาชน รวมทั้งทำการวัดไข้ แจกหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19