องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 บนรถโดยสาร ตามหลักการ Social Distancing โดยกำหนดจุดยืน เว้นระยะห่าง 1 เมตรและการนั่งเว้นระยะ ผ่านสติ๊กเกอร์ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้” และให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เดินทาง