จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทุกคนต่าง Social Distancing หรือเว้นระยะทางสังคม หลายคนงดการออกจากบ้านและหันมาใช้บริการ Delivery ส่งอาหารให้แทน ทำให้ศูนย์การค้าบางแห่งในกรุงเทพฯ จัดพื้นที่ "Pick-Up Point" เพื่อเป็นจุดบริการพิเศษสำหรับสั่งอาหารกลับบ้าน