หลังรัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มี.ค. 63 เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และเกิดกระแส #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำให้เกิดภาพบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะได้พบเห็นมากนักใน กทม. (ภาพถ่าย ณ วันที่ 29 มี.ค. 63 เวลา 22.00 น.)