วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยภายในวัดมีการมอบอาหารกล่อง หน้ากากและเจลล้างมือ รวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่มารอรับเป็นจำนวนมาก สำหรับการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชน จะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ เวลา 08.00 - 09.00 น. และ เวลา 12.00 - 14.00 น. ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ทางวัดยังจัดคิวโดยคำนึงถึงเรื่อง Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วย สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อพระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ชุมพร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม โทร. 089-487-7391