บรรยากาศล่าสุดในเวลา 20.40 น. บริเวณหน้า Thai PBS บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม. ที่แทบจะปราศจากการสัญจร เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือในการไม่ออกจากเคหสถาน หลังมีประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. เริ่ม 3 เม.ย. 63