บรรยากาศท่าอากาศยานดอนเมืองที่เงียบเหงาและว่างเปล่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการยกเลิกโปรแกรมทัวร์จำนวนมากในทุกเส้นทางทั่วโลก อีกทั้งสายการบินต่าง ๆ ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ