บรรยากาศช่วงเช้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในรูปแบบที่แปลกตาเพราะไม่คึกคักเหมือนอย่างเคย บริเวณรอบอาคารผู้โดยสาร มีเครื่องบินที่จอดนิ่งในหลุมจอดทุกเที่ยวบิน เนื่องจากการประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวในช่วง COVID-19 ทำให้เที่ยวบินจากยุโรป ต้องหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 63 และเที่ยวบินภูมิภาคทั้งหมด หยุดให้บริการตั้งแต่ 25 มี.ค. - 31 พ.ค. 63