หลังมีการประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากเคหสถาน ตั้งเเต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันที่ 3 เม.ย. 63 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนเเปลง เพื่อลดการเเพร่ระบาดของ COVID-19 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดูจะเป็นปัญหาสำหรับคนไร้บ้าน หรือ Homeless ซึ่งอาศัยพื้นที่สาธารณะในการนอนหลับพักผ่อนแทนบ้าน จึงเป็นที่มาของโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนคนไร้บ้านเข้าบ้านพักในสถานที่รองรับ จำนวน 4 จุด ในเขต กทม.และปริมณฑล ซึ่งรองรับได้ประมาณ 1,000 คน ได้แก่ บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช บ้านมิตรไมตรีธนบุรี บ้านมิตรไมตรีดินแดง และบ้านสร้างโอกาสปทุมธานี

สำหรับโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" มีการชักชวนคนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่งและคนตกงาน ให้สามารถไปพักที่บ้านพักของ พม. โดยมีบริการอาหาร 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ไร้ที่พึ่งที่อยากเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสายด่วน 1300 นอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ พม.คอยลงพื้นที่เชิญชวนอยู่เรื่อย ๆ โดยมีเป้าหมายให้คนไร้บ้านเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19