สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหุ่นยนต์ “CU-RoboCOVID” นำทีมโดยเจ้า “PINTO” เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดอัตราการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ แบ่งเบาภาระงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 โดยกองทัพหุ่นยนต์ช่วยเหลือแพทย์มีทั้งหมด 3 ชุดหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์ส่งของ หุ่นยนต์สื่อสารทางไกล และหุ่นยนต์เครื่องช่วยหายใจ

ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาหุ่นยนต์ชุดแรก จำนวน 103 ตัว มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นได้อนุมัติงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนประเดิมเร่งผลิตหุ่นยนต์ 20 ชุดแรก ให้ออกมาพร้อมใช้งานจริง ซึ่งได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนำไปทดลองแล้ว ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ทั้งนี้ยังมีโรงพยาบาลที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนอีกประมาณ 50 โรงพยาบาล ซึ่งหลังจากนี้ สนจ.จะระดมทุน และจัดซื้อหุ่นยนต์ดังกล่าว เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลภายในเดือนเมษายนนี้