สถานการณ์ COVID-19 กำลังทำให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าสู่ภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัย ทั้งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จากการไม่สามารถสั่งซื้อได้ เนื่องจากโรงงานผลิตไม่ทัน เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งสวนทางกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นอย่างสูง

แบรนด์ชุดนักเรียนยักษ์ใหญ่ จึงปรับธุรกิจชุดนักเรียน เปลี่ยนมาเป็นการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้ามัสลิน ใยโพลีเอสเตอร์ และผ้าสปันปอนด์ โดยผ่านกระบวนการรีดอัดจนแน่น ทั้ง 3 แผ่น แบบรวมเป็นชิ้นเดียว สามารถกันฝุ่นและเชื้อไวรัส รวมถึงสามารถซักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อแจกโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 200,000 ชิ้น ภายในเดือน เม.ย.นี้ จากเดิมที่ผลิต 50,000 ชิ้นต่อวัน เพื่อมอบให้ประชาชนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย ทั้งตำรวจ ทหาร ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง