จากการรายงานว่าพบแมวที่ประเทศเบลเยียมและจีน อาจมีการติดเชื้อ COVID-19 จากผู้เลี้ยง แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการติดเชื้อกลับมาจากสัตว์เลี้ยงสู่คน สร้างความกังวลให้กับคนรักสัตว์รวมถึงคนที่เลี้ยงสัตว์ ทำให้โรงพยาบาลสัตว์หลายแห่ง ออกมาตรการและคัดเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อมารับมือและเพิ่มความมั่นใจกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงควรรักษาสุขอนามัยของทั้งสัตว์เลี้ยงและตนเอง ล้างมือทุกครั้ง ทั้งก่อน-หลังการสัมผัสสัตว์เลี้ยง รวมถึงเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing ทั้งกับคนและสัตว์เลี้ยงด้วย