บรรยากาศวันแรกของการเริ่มต้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม ภายในมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) ที่เงียบเหงาจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมัสยิดทุกแห่งงดเว้นประกอบศาสนกิจแบบรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการละหมาดตะรอเวียะห์ รวมถึงการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มัสยิด และกิจกรรมรวมกลุ่มอื่น ๆ โดยให้ละหมาดและละศีลอดที่บ้าน ตามคำสั่งสำนักจุฬาราชมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ฉบับที่ 4/2563