บรรยากาศการค้นหาผู้ป่วยแบบเชิงรุก (Active Case Finding) ของหนึ่งในหลายทีมแพทย์ ที่พยายามสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริเวณชุมชนปิ่นเจริญ 2 เขตดอนเมือง กทม. โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติ และทำการ SWAB ด้วยอุปกรณ์ตรวจสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูกและช่องปาก ก่อนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค และรอผลการแจ้งเตือนทาง sms ภายใน 3-4 วัน หากพบประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทางโรงพยาบาลจะมารับตัวไปรักษาทันที