หลังมีการประกาศหยุดบิน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สองสายการบิน คือ Thai AirAsia และ Thai Lion Air ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันนี้ โดยท่าอากาศยานดอนเมืองมีการคุมเข้มมาตรการการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงสายการบินจะจำหน่ายตั๋วโดยสารแบบที่นั่งเว้นที่นั่ง ตามหลักการ Social Distancing