ภายหลัง ศบค. และกรุงเทพมหานคร ออกมาตรการผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมและเปิดกิจการบางประเภทได้ ทำให้บรรยากาศของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มีความคึกคักจากผู้เข้าใช้กว่า 1,000 คน ทั้งนี้ กทม. ได้มีมาตรการตามมาตรฐาน ด้วยการเว้นระยะห่าง 2 เมตร มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในบริเวณทางเข้า – ออก มีเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือ จำกัดการเข้าออกให้เหมาะสมกับพื้นที่