ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการศาสนา เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน เพื่อลดการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม วัดใหญ่หลายแห่งทำการถ่ายทอดสดการประกอบพิธีทางศาสนา ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก จัดกิจกรรม “วิสาขบูชา LIVE : สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมโต้รุ่ง ที่บ้าน” โดยระหว่างทำพิธีเล่าสอดแทรกเรื่องราวความสำคัญของวันวิสาขบูชา หรือวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า รวมทั้งประวัติความเป็นมาของวัด และขั้นตอนของการประกอบพิธี