ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เตรียมประกาศผ่อนปรน มาตรการ โดยอนุญาตให้ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า กลับมาเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการในระยะที่ 2 ทำให้ห้างใหญ่ใน กทม. ทำความสะอาดพื้นที่รอบห้าง เพื่อเตรียมความพร้อม