หลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์ในระยะที่ 2 ซึ่งร้านอาหารสามารถเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ ภายใต้มาตรการป้องกัน เช่น นั่งโต๊ะละ 1 คน แต่ละโต๊ะห่างกัน 1 - 1.5 เมตร มีฉากกั้นหากต้องนั่งโต๊ะเดียวกัน ทำให้ร้านอาหารริมทางและย่านการค้าบริเวณถนนเยาวราชเริ่มคึกคัก มีประชาชนมาเดินเลือกซื้ออาหารและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา