วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าสักการะแล้ว หลังปิดทำการมามากว่า 2 เดือน จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งประชาชนสามารถเข้าสักการะและเยี่ยมชมทั้ง 2 สถานที่ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. (คนไทยเข้าฟรี) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด