ตั้งแต่ 11 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ขสมก. จะติดตั้ง QR Code ไทยชนะ ภายในรถโดยสารทุกคัน ทั้งบริเวณด้านหน้า ช่วงกลางรถ ช่วงหลังรถและหลังเบาะที่นั่ง โดยให้ผู้โดยสารทำการเช็กอินเมื่อเริ่มใช้บริการ และเช็กเอาท์ก่อนลงจากรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางและติดตามผลในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19