บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก บริเวณหน้าโรงเรียนวัดพระยายัง เขตราชเทวี กทม. ในรูปแบบ New Normal ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน COVID-19 โดยก่อนเข้าโรงเรียนจะมีการตรวจวัดไข้ และมีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์