วันนี้ (21 ธ.ค. 63) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ตลาด อ.ต.ก. เขตจตุจักร โดยมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติภายในตลาด อ.ต.ก. มาลงทะเบียน เพื่อรับการตรวจจำนวนทั้งหมด 120 คน รวมทั้งทำการ Swab เพื่อตรวจหาเชื้อ หากพบผู้มีอาการของโรค จะดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป

ทั้งนี้ กทม. ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่จากศูนย์สาธารณสุขกว่า 60 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์กระจายเข้าไปตรวจกลุ่มบุคคลในตลาดอีก 56 แห่ง โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ คาดว่าจะได้ผลตรวจประมาณ 6,000 -7,000 คน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน