เมื่อเวลา 21.00 น. บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เยาวราชต่างพากันเริ่มเก็บโต๊ะ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ที่ให้ร้านอาหารจำหน่ายแบบนำกลับไปกินที่บ้าน (Take Away) ตั้งแต่เวลา 21.00 - 06.00 น.